Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain