Turkish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Used to begin a summary of the thesis
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
結論として、・・・・
Özetlemek gerekirse ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
まとめると、・・・・
Kısacası ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
全体に目を向けると、・・・・
Sonuç olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
全般的に見て、・・・・
Genel olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... bizi ... sonucuna götürür.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
前述の議論は・・・・を証明している。
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
・・・・ということが見て取れる。
Daha sonra görebiliriz ki ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
あらゆる点から見て、・・・・
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
したがって、・・・・という事実がある。
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Used to give a definite conclusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Used to acknowledge borrowed ideas
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Used to express what the thesis aimed to explain