Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
요약하면, ...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
요약하면, ...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
대체로, ...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
대체로, ...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
모든 것을 고려하여, ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain