Arabic | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
لتلخيص ما سبق...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
إجمالاً، ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
إجمالا...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
نستطيع أن نرى أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
في نهاية الأمر...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Used to express what the thesis aimed to explain