Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain