Japanese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
結論として、・・・・
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
まとめると、・・・・
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
全体に目を向けると、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
全般的に見て、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
前述の議論は・・・・を証明している。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
・・・・ということが見て取れる。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
したがって、・・・・という事実がある。
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Used to express what the thesis aimed to explain