Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain