Thai | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
สรุปทั้งหมด...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
โดยสรุป...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
ทั้งหมด...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
โดยภาพรวมแล้ว...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Used to express what the thesis aimed to explain