Turkish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Özetlemek gerekirse ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Kısacası ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Sonuç olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
Genel olarak ...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
... bizi ... sonucuna götürür.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Used to express what the thesis aimed to explain