Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Este trabalho começou apontando...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
A prévia discussão buscou...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Resumindo, ...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Em suma, ...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Em síntese, ...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
De modo geral, ...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...nos leva à conclusão de que...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Pode-se ver então que...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tudo isso aponta para o fato que ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Recapitulando, ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain