Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain