Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain