Danish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Til at opsummere...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Summarisk,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Alt i alt...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
I det store og hele...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
...fører os til den konklusion at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Vi kan derefter se at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Alt dette peger på det faktum at...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Ligevægtigt...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Used to express what the thesis aimed to explain