Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain