Greek | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Εν περιλήψει,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Εν ολίγοις,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Εν συντομία,...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Σε γενικές γραμμές,...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Συνοπτικά...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Used to express what the thesis aimed to explain