Hungarian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Összefoglalva, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Összefoglalva ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Összességében ...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Egészében véve ...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Láthatjuk, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Összevetve...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Used to express what the thesis aimed to explain