Korean | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
요약하면, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
요약하면, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
대체로, ...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
대체로, ...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
모든 것을 고려하여, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Used to express what the thesis aimed to explain