Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain