Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain