Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Însumând totul...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Rezumând,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Per ansamblu...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
În mare...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...ne duce la concluzia că...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Putem observa prin urmare că...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Toate aceste argumente indică faptul că...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Pentru a restabili echilibrul...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain