Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain