Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain