Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain