Romanian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Însumând totul...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
Rezumând,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
Per ansamblu...
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
În mare...
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
...ne duce la concluzia că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Putem observa prin urmare că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
Pentru a restabili echilibrul...
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Used to express what the thesis aimed to explain