Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
В целом...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
В балансе...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain