Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

En la introducción de este trabajo mencionamos...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
La discusión anterior ha tenido la intención de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
En resumen,...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
En síntesis,...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
En definitiva,...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
En términos generales,...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nos lleva a la conclusión de que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Los argumentos antes mencionados prueban que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Podemos evidenciar que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Todo esto apunta a...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
En resumen...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain