Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
La discusión anterior ha tenido la intención de...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
En resumen,...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
En síntesis,...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
En definitiva,...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
En términos generales,...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
... nos lleva a la conclusión de que...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Podemos evidenciar que...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Todo esto apunta a...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
En resumen...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain