Arabic | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
إجمالا...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Used to express what the thesis aimed to explain