Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain