Greek | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
Εν περιλήψει,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
Εν ολίγοις,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
Εν συντομία,...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
Σε γενικές γραμμές,...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
Συνοπτικά...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Used to express what the thesis aimed to explain