Hungarian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
Összességében ...
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
Összevetve...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Used to express what the thesis aimed to explain