Japanese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Used to begin a summary of the thesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Used to give a general assessment of the thesis
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Used to give evidence, which further supports your conclusion
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Used to give an unbiased assessment of your findings
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Used to give a definite conclusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Used to acknowledge borrowed ideas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Used to express what the thesis aimed to explain