Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
สรุปทั้งหมด...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
โดยสรุป...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
ทั้งหมด...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
โดยภาพรวมแล้ว...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain