Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
สรุปทั้งหมด...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
โดยสรุป...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
ทั้งหมด...
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
โดยภาพรวมแล้ว...
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain