Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
สรุปทั้งหมด...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
โดยสรุป...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
ทั้งหมด...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
โดยภาพรวมแล้ว...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain