Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
สรุปทั้งหมด...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
โดยสรุป...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
ทั้งหมด...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
โดยภาพรวมแล้ว...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
โดยสมดุลแล้ว...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain