Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Özetlemek gerekirse ...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Kısacası ...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Sonuç olarak ...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Genel olarak ...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
... bizi ... sonucuna götürür.
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Daha sonra görebiliriz ki ...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain