Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Özetlemek gerekirse ...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Kısacası ...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Sonuç olarak ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
Genel olarak ...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
... bizi ... sonucuna götürür.
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain