Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Özetlemek gerekirse ...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Kısacası ...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Sonuç olarak ...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
Genel olarak ...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
... bizi ... sonucuna götürür.
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Daha sonra görebiliriz ki ...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain