Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Özetlemek gerekirse ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Kısacası ...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Sonuç olarak ...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
Genel olarak ...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
... bizi ... sonucuna götürür.
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Daha sonra görebiliriz ki ...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Tarafsız olarak düşünürsek ...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain