Hindi | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Used to begin a summary of the thesis
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Tóm lại...
संक्षेप में...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Used to give a general assessment of the thesis
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Used to give a general assessment of the thesis
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Used to give an unbiased assessment of your findings
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Used to give a definite conclusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Used to acknowledge borrowed ideas
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Used to express what the thesis aimed to explain