Swedish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Used when describing a trend in a graph
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Used when describing a trend in a graph
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Used when a graph levels out
تحتوي الصورةُ على...
Bilden visar ...
Used when describing a picture
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

الشكل... يمثل...
Figur ... respresenterar ...
Used as text below a diagram
الشكل... يبيّن...
Figur ... visar ...
Used as text below a diagram
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram ... undersöker ...
Used as text below a diagram
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram ... skildrar ...
Used as text below a diagram