Czech | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Used when describing a trend in a graph
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Used when describing a trend in a graph
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Used when a graph levels out
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Used when describing a picture
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Used when a future trend in a graph can be assumed
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Used as text below a diagram
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Used as text below a diagram
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Used as text below a diagram
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Used as text below a diagram