Danish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Used when describing a trend in a graph
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Used when describing a trend in a graph
图表显示在...水平下保持稳定
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Used when a graph levels out
图片中包含...
Billedet indeholder...
Used when describing a picture
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
图表的变化表明...
Grafens facon demonstrerer at...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Used when a future trend in a graph can be assumed
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

数字...代表...
Figur... repræsenterer...
Used as text below a diagram
数字...表示...
Figur... viser...
Used as text below a diagram
示图...表示...
Diagram... undersøger...
Used as text below a diagram
示图...描绘...
Diagram... skildrer...
Used as text below a diagram