Polish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Used when describing a trend in a graph
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Used when describing a trend in a graph
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Used when a graph levels out
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Used when describing a picture
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Used when a future trend in a graph can be assumed
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Used as text below a diagram
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Used as text below a diagram
示图...表示...
Diagram...bada...
Used as text below a diagram
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Used as text below a diagram