Turkish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Used when describing a trend in a graph
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Used when describing a trend in a graph
图表显示在...水平下保持稳定
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Used when a graph levels out
图片中包含...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Used when describing a picture
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

图表表明...,因此得出...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
图表的变化表明...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
因此,该图表可以用来预测...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Used when a future trend in a graph can be assumed
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

数字...代表...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Used as text below a diagram
数字...表示...
... figürü ...'i gösteriyor.
Used as text below a diagram
示图...表示...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Used as text below a diagram
示图...描绘...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Used as text below a diagram