Arabic | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
تحتوي الصورةُ على...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
الشكل... يمثل...
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
الشكل... يبيّن...
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Used as text below a diagram