Chinese | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Used as text below a diagram