Esperanto | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
La bildo montras...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figuro... reprezente...
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figuro... montrante...
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
Diagramo... ekzamenante...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
Diagramo... prezente...
Used as text below a diagram