Finnish | Phrases - Academic | Graphs, Pictures and Diagrams

Table of Contents | Opening | Main Body | Statistics | Graphs, Pictures and Diagrams | Closing | Citation | Abbreviations

Graphs, Pictures and Diagrams - Description

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Used when describing a trend in a graph
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Used when describing a trend in a graph
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Used when a graph levels out
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Used when describing a picture
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Used when describing the information in diagram

Graphs, Pictures and Diagrams - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Used for deeper interpretation of a diagram and to explain it
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Used for deeper interpretation of a graph and to explain it
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Used when a future trend in a graph can be assumed
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Used when there are several ways of explaining a graph

Graphs, Pictures and Diagrams - Legends

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Used as text below a diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Used as text below a diagram
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Used as text below a diagram
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Used as text below a diagram